Certifikace PMI

Co je Certifikace PMI? Podle PM BoK standardu je ve verzi 6 je rozdělena na osm různých certifikací:

  • CAPM® – Certified Associate in Project Management;
  • PMP® – Project Management Professional;
  • PfMP® – Portfolio Management Professional
  • PgMP® – Program Management Professional;
  • PMI-RMP® – PMI Risk Management Professional;
  • PMI-SP® – PMI Scheduling Professional;
  • PMI – PBA® – PMI Professional in Business Analysis
  • PMI-ACP® – PMI Agile Certified Practitioner.

V minulosti byl v podstatě jediným PMI® certifikátem PMP, ostatní byly doplněny později. Kromě PgMP jsou všechny certifikáty založeny na splnění vstupních předpokladů (požadovaná délka praxe, počet hodin vzdělávání v PM apod.) a na úspěšném složení certifikační zkoušky – testu, který ověřuje znalosti standardu – tedy popsaných procesů, metod atd. V testu si uchazeč vybírá správné řešení vždy z několika možností a je potřeba získat adekvátní počet bodů. Např. u nejrozšířenější certifikace PMP (833 025 vydaných certifikátů k 31. lednu 2018) obnáší zkouška 200 otázek, na které jsou 4 hodiny. Výjimku tvoří již zmíněný PgMP, kdy musí uchazeč po absolvování testu projít ještě assesment centrem – pohovorem.

 

PMI® zkouška je totožná po celém světě a po jejím složení uchazeč získává mezinárodně platný a uznávaný certifikát. V rámci ČR lze v současní době zkoušku absolvovat např. v počítačovém zkušebním centru při ČVUT.

Certifikace PMI PMP a CAPM

Cena zkoušky PMP je pro členy PMI® 405 $, pro nečleny 555 $. Kvalifikační kritéria pro PMP jsou:

  • Vzdělání VŠ plus alespoň tři roky praxe v projektovém řízení (4.500 hodin vedení a řízení projektů) plus nejméně 35 hodin vzdělávání v oblasti projektového řízení.
  • Nebo vzdělání SŠ s nejméně pětiletou praxí v projektovém řízení (7.500 hodinami vedení a řízení projektů) plus 35 hodin vzdělávání v oblasti projektového řízení.

Podrobné informace o přípravě ke zkoušce PMI a CAPM a vzdělávání v rozsahu 35 hodin naleznete zde.

PMI® má dohodu s IPMA® ohledně vzájemného uznávání certifikátů (IPMA C – PMP), byť jednotlivé certifikované úrovně nejsou zcela totožné a stejně zaměřené.

Recertifikace

Platnost certifikátů PMI jsou 3 roky. Poté musíte (v případě, že chcete obnovit) projít procesem obnovení. Jako jeden ze vstupů je požadováno získání tzv. PDUs (professional development units ), a to 60 PDUs během 3 let pro PMP a 30 PDUs během tří let pro CAPM. Sběr PDUs probíhá několika různými způsoby, včetně dobrovolnické práce pro PMI, nicméně převažuje sběr PDUs formou vzdělávání a účastí na konferencích a podobných rozvojových akcích. PDUs tedy můžete shromažďovat např. i prostřednictvím našich kurzů praktického projektového řízení. Více informací lze nalézt zde.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně certifikace PMI nás neváhejte kontaktovat.