ICB – IPMA® Competence Baseline

Co je IPMA®  Competence Baseline (ICB)? Je to mezinárodní standard projektového řízení spravovaný organizací International Project Management Association (www.ipma.ch).

Standard ICB je pojat kompetenčně, tedy říká, jaké kompetence (znalosti, dovednosti, schopnosti) má mít úspěšný manažer projektu, programu či portfolia. Na standardu ICB je postavena i certifikace projektových manažerů podle IPMA®.

Standard ICB v aktuální verzi 4 je koncipován tak, aby si každý projektový manažer mohl ověřit, zda má rozvinuté kompetence ve všech oblastech, které jsou pro řízení projektů důležité.

IPMA Česká republika (www.ipma.cz), která je u nás jedinou organizací, která může projektové manažery podle IPMA certifikovat, přeložila standard do češtiny, stáhnout si jej můžete zde.

Se standardem ICB se nejlépe seznámíte na našem kurzu!

Struktura standardu ICB verze 4

Standard ICB verze 4 se skládá ze 28 elementů kompetencí rozdělených do 3 oblastí:

  • technické („hard skills“)
  • behaviorální („soft skills“)
  • kontextové (kompetence týkající se kontextu projektu)
TECHNICKÉ KOMPETENCE
T1 Návrh projektu
T2 Požadavky a cíle
T3 Scope
T4 Čas
T5 Organizace projektu a práce s informacemi
T6 Kvalita
T7 Finance
T8 Zdroje
T9 Obstarávání
T10 Plánování a operativní řízení projektu
T11 Rizika a příležitosti
T12 Zainteresované strany
T13 Transformace a organizační změny
BEHAVIORÁLNÍ KOMPETENCE
B1 Sebereflexe a sebeřízení
B2 Osobní integrita a spolehlivost
B3 Komunikační dovednost
B4 Zainteresovanost a vztahy
B5 Vůdcovství
B6 Týmová práce
B7 Konflikty a krize
B8 Kreativita, vynalézavost a důvtip
B9 Vyjednávání
B10 Orientace na výsledky
KONTEXTOVÉ KOMPETENCE
K1 Strategie
K2 Systém řízení, struktura a procesy
K3 Soulad se standardy a předpisy
K4 Vliv a zájmy
K5 Kultura a hodnoty

U každého elementu kompetencí IPMA uvádí doporučované znalosti, dovednosti a také klíčové indikátory, podle kterých je možné zjistit, že máte danou kompetenci rozvinutou.
Například v kompetenci T4 Čas jsou to tyto klíčové indikátory:

1. Určování činností potřebných k vytvoření dodávek projektu
2. Určování pracnosti a trvání aktivit
3. Členění do etap a rozhodování o časovém rozvrhu
4. Řazení aktivit a vytváření časového rozvrhu
5. Monitorování postupu vůči časovému rozvrhu a provádění nezbytných úprav

Podrobné informace o certifikaci podle IPMA ICB a možnostech přípravy ke zkoušce naleznete zde.