ISO 21 500 – ISO standard projektového řízení

Co je ISO 21 500? Historicky se ISO k systémům řízení projektu vyjadřovalo v rámci řady 10 000, což byla sada doplňkových návodů a příruček, jak popsat některé oblasti v rámci systémů řízení kvality jako takových. Projekty se zabývala směrnice pro použití ISO 10 006 (a změnami např. 10 007).

Tato návodka byla postupem času nahrazena ISO 21 500:2012 Guidance on project management (česky v roce 2013 jako ČSN ISO 21 500 Návod k managementu projektu) s tím, že ačkoliv proběhla jistá modernizace a rozšíření, základní účel zůstal. V souladu s názvem se jedná o návod, co a v základu jak popsat v systému řízení kvality s ohledem na řízení projektů.

Nicméně, nejedná se o tzv. systémovou normu, nejsou obsaženy referenční prvky, vůči kterým by bylo možné vyjadřovat shodu. To jinými slovy znamená, že se podle této návodky nedá certifikovat (a to platí jak pro jednotlivce, tak organizace), jako se tomu děje podle standardu PMI® nebo standardu IPMA®.

Struktura ISO 21 500

Obsah a struktura ISO 21 500 se pojmově i procesně de facto přesně shoduje s PMI® PM BoK verze 5 s tím, že jsou doplněny i informace o potřebných kompetencích lidí pohybujících se v projektech, což je zas krok vstříc IPMA® standardu.

Lze konstatovat, že hlavní význam této normy je možnost prohlášení systémů řízení projektů v organizacích postavených na bázi PM BoK nebo ICB jako kompatibilních a ve shodě s ISO.