PRINCE2 – PRojects IN Controlled Environments

Co je PRINCE2 ®? Je to metodika procesního charakteru (založenou na výše uvedeném PM BoK), kterou aktuálně udržuje a spravuje společnost AXELOS (www.axelos.com). Historicky první verze metodiky PRINCE vznikla v roce 1989 jako metodika pro projekty informačních systémů státní správy.

Prince2

Původní metodiku PRINCE zpracovala agentura CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency) v návaznosti na metodiku PROMPTII (Project Resource Organisation Management and Planning Techniques) za účelem předcházení negativním jevům v projektech, jako je zpoždění a překročení rozpočtu, a to především v projektech stání správy. Není bez zajímavosti, že popud k rozvoji metodiky PRINCE2 přišel od The Office of Government Commerce (OGC) – státní organziace založené v roce 2000 za účelem efektivnějšího vynakládání státních peněz.

Pokud se chcete s rámcem dobré praxe PRINCE2 seznámit, navštivte náš kurz!

Díky OGC pak vznikly nebo byly rozvinuty, kromě Projects in Controlled Environments (PRINCE2), i další rámce nejlepší praxe, jako jsou:

  • Managing Successful Programmes (MSP)
  • Management of Risk (MoR)
  • Portfolio Management (MoP)
  • Value Management (MoV)
  • Information Technology Infrastructure Library (ITIL)
  • Portfolio, Programme and Project Offices (P3O)

Společně tedy tvoří komplexní, ucelený systém, především pro rozvoj a péči o IT infrastrukturu.

Současná verze PRINCE2® byla naposledy revidována v roce 2009 a dle svých autorů je v aktuální verzi univerzálně platná a použitelná pro všechna prostředí a typy projektů.

OGC jako organizace byla zrušena v roce 2011, výše uvedené rámce pak spoluvlastní vláda Velké Británie a společnost Capita, ovládaná společností Axelos.

Mezi základní prvky metodiky PRINCE2 patří:

  • 7 hlavních principů, z nichž samotná metodika vychází. Mj. mezi ně patří jasně definované role a odpovědnosti; zaměření na dodávaný produkt projektu nebo (průběžné) obchodní zdůvodnění projektu aj.
  • 7 témat, kterým musí být věnována pozornost po celou dobu běhu projektu. Jsou to: obchodní případ, organizace, kvalita, plány, rizika, změny a progres.
  • 7 procesů, které v rámci projektu probíhají.

PRINCE2 nemá v ČR své přímé centrální zastoupení, je reprezentován především společnostmi, které provádí přípravu a certifikaci projektových manažerů podle tohoto standardu.

Podrobné informace o certifikaci PRINCE2 naleznete zde.