KPM – Komora projektových manažerů

KPM je spolek projektových manažerů seskupených především okolo rámců nejlepší praxe z rodiny PRINCE2. Někteří členové mají i know-how o ostatních metodikách nebo standardech projektového řízení, a snahou komory je nezávislost na metodice, vzhledem ke členské základně a její certifikaci je však doposud těžiště PRINCE2.

KPM

KPM se snaží o:

 • Budování odborného zázemí, nezávislého na metodice, oboru, zaměstnavateli, na které se bude moci obracet veřejnost v otázkách projektového řízení;
 • Rozšíření povědomí o projektovém řízení;
 • Kultivaci profese projektových manažerů aktivním působením v komerční sféře, státní správě a ve školství;
 • Sdílení informací a zkušeností mezi projektovými manažery;
 • Spolupráci s ostatními sdruženími v oboru projektového řízení bez ohledu na odvětví působení a použitou metodiku.

Komora PM sama realizuje čtyřikrát ročně networking na vybrané téma, občasná neformální setkání a také svou vlastní Konferenci projektového řízení (které se za PM Consulting pravidelně účastníme a můžeme ji doporučit).

KPM také aktivně podporuje různé další akce, včetně např. Konference projektový management ve Zlíně, kterou pořádá FMK UTB ve Zlíně spolu s PM Consulting, kde zástupci KPM zrealizovali workshop.

Co KPM nabízí svým členům?

 1. Členství v prestižní Komoře Projektových Manažerů a možnost používání označení „Člen KPM“;
 2. Účast na konferencích a seminářích organizovaných komorou;
 3. Přístup k detailním informacím o metodách projektového řízení, jejich uplatnění v praxi a o zkušenostech z tohoto oboru;
 4. Přehled o nejnovějších trendech v oboru projektového řízení, zahrnující informace z různých organizací a komunit (např. PMI, PRINCE2, SPŘ);
 5. Informace o aktuálním dění v oboru projektového řízení (např. semináře, konference, školení);
 6. Sdílení informací, poznatků, procesů, šablon a nástrojů z oboru projektového řízení;
 7. Získání bližších informací o možnostech rozvoje a kariérním postupu projektového manažera;
 8. Výměna zkušeností s ostatními kolegy v rámci komory a kontakt na další odborníky z oboru projektového řízení;
 9. Účast v aktivitách komory při šíření povědomí o projektovém řízení na akademické půdě, v soukromém i státním sektoru;
 10. Přístup do členské části webu a získávání pravidelných informací o dění v komoře;
 11. Možnost vlastní prezentace člena na webových stránkách komory.