PRINCE2® 7th Edition – nová verze metodiky – co přináší nového?

| PM Consulting

PRINCE2 - 7th Edition

PeopleCert přichází s novou aktualizací metodiky PRINCE2® 7th Edition. Ve srovnání s předchozí aktualizací z v.5 na v.6 jsou změny výraznější. Oficiální materiál-kniha byla zkrácena a zjednodušena. Dle mého názoru je vše mnohem přehlednější a výrazně usnadňuje orientaci pro ty, kteří a s PRINCE2® začínají a neznají strukturu.

Jaké jsou tedy hlavní změny v PRINCE2® 7th Edition?

„Projekty jsou o lidech“

Původní 4 integrální součásti metodiky (principy, témata, procesy a přizpůsobení kontextu) se rozšiřují o doménu People (Lidé). Ta řeší vztahy v rámci projektového týmu a s externími stakeholdery. Přidává Change Management ve smyslu změny v širším kontextu a řeší otázku, co způsobuje projekt svojí změnou z pohledu businessu organizace. Dále se například zabývá rozdíly práce v týmech umístěných v jedné lokaci, virtuálních on-line týmech a hybridních týmech, kde je část členů na místě a část vzdáleně.

Agile jako běžná součást projektů

Metodika samozřejmě počítá s různými způsoby dodávky a definuje Delivery metody jako Linear-sequential, Iterative-incremental a Hybridní kombinaci obou.

Vysvětlení na konkrétních příkladech

Úplnou novinkou jsou 4 modelové scénáře, jako příklady různých projektů, které jsou v knize na mnoha místech využívány k ukázkám konkrétní aplikace teorie. Máme k dispozici příklad agilního projektu (nový interní software), klasický waterfall (stavba nákupního centra), velkou hybridní implementaci (nové komerční produkty plus business transformaci firmy) a projekt v neziskové organizaci (nová kampaň upozorňující na diskriminaci).

Nový trend – udržitelnost

Za zmínku stojí i rozšíření původních 6 aspektů projektů (time, cost, quality, scope, benefits, risk) o Sustainability. Projekt by tedy dle PRINCE2® měl řešit i udržitelnost z dlouhodobějšího pohledu. Definovat udržitelnost jako jeden ze svých cílů a ten měřit stejně jako například dokončení v čase a rozpočtu.

Principy a Témata, vlastně Practices

7 principů zůstává stejných:

  1. Kontinuálně ověřovat opodstatněnost projektu
  2. Učit se ze zkušeností
  3. Definovat role, odpovědnosti a vazby
  4. Řídit po etapách
  5. Řídit na základě výjimek
  6. Zaměřovat se na produkty
  7. Přizpůsobit metodu projektovému prostředí

Témata se přejmenovala na Practices a jejich popis má přehlednou jednotnou strukturu.

Kromě obecného popisu a základních technik máme k dispozici i konkrétní podpůrné nástroje (MoSCoW, SWOT, burn-down chart atp.), aplikaci v různých způsobech dodávky, související manažerské produkty, zapojení konkrétních rolí a vazbu na 7 principů. Nově je přidaná část, která řeší specifika v Organizačním kontextu (projekt v rámci firmy) a Obchodního kontextu (projekt zákazník – dodavatel).

Procesní model stále platný

Procesy zůstávají v podstatě stejné až na strategie řízení (Management Approaches) v Initiating a Project, které se z původních pěti rozšiřují na devět (!) a jsou definovány v rámci jedné procesní aktivity.

PRINCE2® 7th Edition
V každém procesu jsou zodpovědnosti jednotlivých rolí definovány formou RACI. V popisu je i aplikace všech Practices pro konkrétní proces.

Výrazná změna k lepšímu

Za sebe vnímám změnu velmi pozitivně – celkové zpřehlednění a přidání věcí jako „lidský“ faktor na projektech, 4 modelové scénáře, více konkrétních technik a nástrojů, rozdíly interních a zákaznických projektů – to všechno jsou kroky správným směrem a z PRINCE2® se stává opravdu aktuální moderní metodika.

Kompatibilita PRINCE2® 7th Edition a nahrazení původních verzí

Nová verze kompatibilně nahrazuje původní v.6. Pokud máte stupeň Foundation v.6 můžete absolvovat zkoušku Practitioner v.7. To ale neplatí pro v.5, kterou máme pořád v repertoáru kvůli CZ verzi (verze 6 v češtině není). Pokud tedy máte Practitioner v.5 a chtěli byste tento stupeň nově ve v.7, musíte nejdříve absolvovat Foundation.

S českým překladem pro novou verzi to zatím moc nevypadá, takže v.5 v CZ variantě bude stále k dispozici.

Stále sledujeme novinky, trendy a změny v metodice PRINCE2®, abychom vám mohli poskytnout nejaktuálnější informace na našich kurzech.

S námi je PRINCE2® více než jen metoda – je to cesta k úspěchu ve světě projektů.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.