Univerzální agilní principy

| Jan Doležal

V rámci našeho tréninku Agile & SCRUM se stále častěji dostáváme do diskuze o Non-IT agile a celkově o agilitě jako takové (než o agilním vývoji SW produktů). Dělal jsem průzkum, ale zdá se, že není na světě nic takového jako univerzální agilní principy, které by byly určitým společným vodítkem. Posledním počinem ohledně formulace principů, podle kterých se řídit je zdá se Agilní manifest a jeho 12 principů. Jenže to je materiál z roku 2001 vytvořený vývojáři SW o vývoji SW. Velkým přínosem v daném kontextu není ani dodatek z roku 2005 „PM declaration of interdependence„, určený pro lepší projektový management agilního vývoje sw (což samotné zní dost podivně). V roce 2009 byl pak vydán další manifest, tentokrát Software Craftsmanship Manifesto – a tedy opět věc o vývoji SW.

Agilita však dnes již zdaleka není jen o vývoji SW produktu a není to jen SCRUM. Je to dnes mnohem širší oblast a určitá vodítka a směry by mohly být užitečné pro všechny, kdo se v dané problematice potřebují zorientovat. Ve zmíněných 12 principech také vlastně není přímo zmíněna „hodnota“, a přitom je to podle mne velmi důležité hledisko. A také mne už upřímně řečeno nebaví pořád dokola absolvovat diskuze o tom, že např. princip „Funkční software je primárním měřítkem pokroku“ lze abstrahovat do jakéhokoliv prostředí. Rád bych tedy tímto provedl první krok a, řekněme v první betaverzi, zformuloval univerzální agilní principy. Jako výchozí bod širší diskuze, kterou očekávám ;). Pojďme tedy na to!

Univerzální agilní principy pro všechny obory a aplikace:

 • Hodnota pro zákazníka (business value) je naším primárním zájmem;

 • Spolupráce a co nejčastější komunikace na osobní bázi je zásadní;

 • Akceptujeme proměnlivost prostředí a změny jako příležitost dodat lepší hodnotu;

 • Rychlá zpětná vazba a transparentnost je pro správný postup nezbytná;

 • Udržitelnost a stabilita musí být vědomě řízena;

 • Jen skutečný tým podává excelentní výkon.

To bylo rychlé, že? Aby z toho ale nebyl „jen“ další „manifest“, pojďme se ještě podívat na to, co tím chtěl básník, respektive má maličkost, říct.

Univerzální agilní principy s komentářem

Hodnota pro zákazníka (business value) je naším primárním zájmem

 • Hodnota je to, co se počítá. Hodnota pro zákazníka (uživatele) znamená jasný užitek, naplnění potřeb. Výstup, který nepřináší zákazníkovi užitek pro něj nemá hodnotu. Např. zřízené staveniště firmy nemá pro rodinu, která se chce nastěhovat do nového domu žádnou hodnotu. Tu má až ten dům (nebo jeho použitelná část).
 • Ať už vyvíjíme nějaký produkt, poskytujeme službu nebo se staráme o chod nějakého systému, můžeme dodávat hodnotu.
 • Dodáváme zákazníkům (uživatelům) dobře fungující výsledky a výstupy, které řeší jejich potřeby a problémy. Tak dobře, jak to jen lze.
 • I část zamýšlené funkcionality, produktu nebo služby (např. i prototyp) může přinášet velkou hodnotu.
 • Snažíme se dodávat hodnotu průběžně a rychle (což nám pomůže i se zpětnou vazbou).
 • Dodaná hodnota, aneb to, co reálně funguje a má přínos pro zákazníka, je primárním měřítkem pokroku (nastavený databázový server nebo zřízené staveniště hodnotu pro zákazníka nemá).

Univerzální agilní principy - princip - 1

Spolupráce a co nejčastější komunikace na osobní bázi je zásadní

 • Nejlepších výsledků dosahujeme každodenní osobní spoluprací.
 • Maximálně podporujeme možnost osobního setkání, pokud to není možné, je vždy lepší telekonference či telefon než email.
 • Vyhýbáme se komunikaci přes „tickety v systému“ (což neznamená, že výsledek interakce není vhodným způsobem zaznamenán).
 • Spolupráce je na co nejvyšší úrovni nejen v týmu, ale i se zákazníkem a s dalším okolím – zainteresovanými stranami. S těmi klíčovými nejlépe na každodenní bázi.princip - 2

Akceptujeme proměnlivost prostředí a změny jako příležitost dodat lepší hodnotu

 • Změna je součást vývoje produktu či realizace projektu a my to plně akceptujeme.
 • Vítáme změnu jako možnost udělat věci lepší a dodat pro zákazníka lepší hodnotu. A to i v pokročilé fázi realizace.
 • I v rámci týmu se snažíme průběžně reflektovat, měnit a vylepšovat svůj způsob práce a spolupráce, např. formou retrospektiv.Univerzální agilní principy - princip - 3

Rychlá zpětná vazba a transparentnost je pro správný postup nezbytná

 • Dodáváním hodnoty průběžně a co nejčastěji (dny a týdny spíše než měsíce) získáváme reálnou zpětnou vazbu, validaci, zda jsou naše předpoklady správné a zda postupujeme správným směrem.
 • Čím častěji dodáme část hodnoty a získáme na ni zpětnou vazbu, tím menší je riziko zbytečné práce či nutnosti předělávek a oprav.
 • Častá zpětná vazba také zvyšuje předvídatelnost dalšího vývoje a snižuje riziko nesplnění termínu či nenaplnění očekávání.
 • Experiment je v dynamickém a komplexním prostředí nejúčinnější a nejrychlejší způsob, jak se poučit a přizpůsobit. Např. první nákres rozvržení kuchyně ve více variantách nám ukáže, kudy ano a kudy ne (empirismus).
 • Velmi důležitá je transparentnost a viditelnost (pro všechny zainteresované) toho, na čem se právě pracuje, co se chystá dál atd. (např. formou KANBANu).princip - 4

Udržitelnost, kvalita a stabilita musí být vědomě řízena

 • Snažíme se o udržitelné, stabilní tempo práce, což umožní lepší předvídatelnost vývoje. Vědomě plánujeme i čas na opravy, plánování dalších iterací, seberozvoj a další operativu, tak, aby tyto aktivity nezvladatelně nenarostly a nezablokovaly produktivní části práce.
 • Trvale věnujeme pozornost technické dokonalosti a dobrému designu. Tak nebudeme hromadit tzv. technický dluh. Když např. neuděláme řádně a s dokumentací rozvody technických sítí na pozemku, ale prostě to nějak rychle nataháme, velmi si zkomplikujeme jakékoliv budoucí zásahy.
 • V tomto kontextu je velmi důležitá široká shoda na tom, co znamená HOTOVO.
 • Jednoduchost návrhu je pro udržitelnost nezbytná. Nevyrábějme příliš komplikovaná řešení, která bude problém později upravit.princip - 5

Jen skutečný tým podává excelentní výkon

 • I když lze pracovat i samostatně, nejlepší výsledky vznikají v sebeřízených (selfmanaged), mezioborových (crossfunctional) a co nejstabilnějších týmech. Např. tým lidí seskupený okolo jedné produktové řady 3D tiskáren, složený z designéra, konstruktéra, technologa, návrháře HW, vývojáře SW a člověka z výroby. Snažíme se tedy takové postupně vytvářet.
 • Skutečný tým je postaven na motivovaných jedincích, kterým je třeba důvěřovat. Pokud to tak není, je třeba k tomuto stavu směřovat.
 • Nejvíce angažované týmy a jedinci staví na principech autonomie, mistrovství a smyslu: Lidé musí vidět ve svém konání smysluplný důvod, mít možnost uplatnit své dovednosti a mít volnost ve způsobu provedení.
 • Management by měl krom stanovování směru především vytvářet prostředí pro vznik a rozvoj sebeorganizovaných týmů.
 • Je mnohem efektivnější vytvářet skvělé týmy a těm následně zadávat práci než vytvářet tým kolem nové práce (zakázky, projektu, …).Univerzální agilní principy - princip - 6

Jak dál?

Již v úvodu článku jsem uvedl, že výše uvedení univerzální agilní principy považuji v této podobě za betaverzi, výchozí bod další diskuze. Budu tedy rád za všechny připomínky a komentáře směřující k tomu, aby se z daného počinu stala užitečná pomůcka. Ať už pro fungující agilní týmy a organizace nebo pro ty, kteří se zatím v problematice příliš neorientují.

Pozn.1: Anglická verze tohoto článku je umístěna zde.

Pozn.2: Článek a univerzální agilní principy byly mírně upraveny 16.02.2021.

O autorovi článku

Jan Doležal

Jan Doležal

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS, DAD) a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Má víc jak 20 let zkušeností. Disponuje certifikací PMI PMP, DASSM, IPMA B, SAFe Program Consultant (SPC), Certified SCRUM Product Owner a Certified SCRUM Professional – ScrumMaster od SCRUM Alliance.

Je autorem knih, např. „Projektový management“ nebo „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (6)

 • Samuel Valek

  Zdravím,

  Prečítal som si váš článok a príde mi to celkom zrozumiteľné a dobrý začiatok pre konverzáciu. V porovnaní so spomínaným agile manifestom mi však chýba podľa mňa podstatná vec, ktorá z agile manifesta vyplýva a to v podstate ten zmysel, prečo to je lepšie. Ľuďom, ktorí sa tomu venujú to príde „jasné“ (dokážu si veci zdôvodniť). Ostatní však nemusia vidieť výhody na zmysel takto formulovaných bodov. Ak ide o zovšeobecnenie agile manifesta, tak by to určite niečo podobné malo obsahovať a ak ide o niečo nove, čo by nemalo byť na ňom až tak zavisle, tak určite tiež … V podstate „aby sa to predalo“. Pre širšiu diskusiu vy podľa mňa tiež bolo dobré mať niečo podobné v anglickej podobe 🙂

  Snáď môj názor nejak pomôže.

  S pozdravom,
  Samuel Valek

 • jan.dolezal

  Dobrý den, díky za komentář. Začnu od konce – anglická verze je na mém LinkedIn a já rovnou přidávám do článku odkaz.

  Díky za podnět ohledně vyjasnění „proč je to lepší“ – i když jsem se to tam snažil především v principu ohledně hodnoty mít….Ovšem začít to celkově a zcela jasně s uvedení PROČ je rozhodně dobrý nápad!

  A jen pro doplnění, nebyl úmysl se nějak vymezovat, konfrontovat. Podle mne a mých zkušeností je agilní přístup vhodný do nějakého kontextu a někde jinde prostě bude lépe fungovat něco jiného, třeba klasičtější projektové řízení, byť třeba obohacené o některé agilní prvky. 😉

 • Dana Rosolová

  Zdravím,
  po zkušenostech z řady projektů ve finančním sektoru mám následující komentář.
  Každá instituce si připravuje vlastní pravidla na míru (adaptuje právě z důvodu historického agile manifestu). Zároveň mají změny, tj přechod na agilně řízené projekty, dopad i na dodavatele. Tj. nutná synchronizace permanentních dodávek ve 14ti denních sprintech s dodavatelem aby vznikl přírůstek funkčnosti v požadovaném počtu bodů (hodnoty). Dalším rozměrem je přechod na agilní řízení firem s dopadem na organizační strukturu, kdy dochází k totální změně struktury a nastavení týmů, útvarů s novými rolemi a odpovědnostmi. Agilní principy by měly být tak uiversální, aby pokrývaly jak projekt pro nové softwarové řešení, procesní a business změny, tak i řízení komplexního celku (firmy), ať už produkuje cokoliv a napříč ekonomickými sektory. Nebo vymezit sadu pravidel pro realizaci dodávky produktu ve firmě a širší sadu principů pro řízení firmy. Pro další upřesnění/potvrzení principů je třeba více rozpracovat a validovat vyřčené principy ve společnostech, které agilní metodu používají. Často se ve firmách používá hybrid tj. agile i waterfall.

  Pro další mohu nabídnout hlubší zamyšlení a rozpracování výše uvedeného.
  Nevím jaká je představa o výsledném dokumentu (1list s Principy + další listy s detailnějším odstavcem jednotlivým principům, nebo větší či měnší dokument a s jakým obsahem).

  S pozdravem
  Dana Rosolová

 • jan.dolezal

  Dobrý den, díky za příspěvek do diskuze. Budu určitě rád za komentáře a oponenturu od někoho tak zkušeného, jako jste vy! Napíšeme si emailem…
  Jinak vystihujete ten můj záměr – dát dohromady to jádro, „core“ principy, od kterých se mohou odpíchnout všichni a nemusí si je nijak komplikovaně adaptovat.

 • Štefan Ondek

  Honzo, abyste Vy i další účastníci diskuse nemarnili čas objevováním teplé vody, dávám do pozornosti 7 principů Disciplined Agile: https://www.pmi.org/disciplined-agile/principles
  Univerzální, srozumitelné – a jelikož Disciplined Agile nedávno koupil PMI se svou obrovskou bází členů a marketingovou mašinerií, v budoucnu o něm bude hodně slyšet 🙂

 • jan.dolezal

  Štefane, díky za příspěvek do diskuze. Disciplined Agile do ní určitě patří, nicméně, jak sami uvádějí, v jejich podání to je komplement k dříve vytvořenému Disciplined Agile manifestu, které je zas de facto především rozšířením původního agilního manifesta… takže mají 5 „rozporů“, 17 principů a k nim ještě naposledy vytvořených 7 komplementárních principů…
  Je to podle mne už trošku moc a ztrácí se v tom podstata. Chápu to spíše jako určitou snahu se trošku odlišit od původního manifestu, ale zároveň s ním být 100% kompatibilní… a lze předpokládat, že PMI s tím bude chtít na trhu konkurovat uskupením jako Scrum.org či Scrum Alliance… a to jsou věci, které tímto svým úsilím nesleduji.
  Já bych se rád dobral několika málo jednoduchých a univerzálních principů, bez vazby na konktrétní metodiku či standard – a tedy certifikační schéma ;).

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.