Disciplined Agile Delivery (DAD) – seznamte se!

| Jan Doležal

Disciplined Agile Delivery (DAD) je hybridní agilní přístup k vývoji a poskytování IT řešení zaměřený na lidi v realizačních týmech, zákazníky a další v jejich okolí. DAD řeší všechny aspekty celého životního cyklu vývoje a dodávky produktu a podporuje různé způsoby práce (WoW – way of working), které lze přizpůsobit kontextu, ve kterém se zrovna nacházíte. Disciplined Agile Delivery je celostní a agilní rámec řízení projektů, který kombinuje nejlepší prvky různých agilních metodik a praktik dohromady, aby organizacím umožnil lépe se přizpůsobit a reagovat na změny.

Tolik základní terminologie. Co to však znamená v praxi? DAD je rámec, který vznikl v roce 2015 pod vedením Scotta Amblera a Marka Linese. Ústřední myšlenkou je vyplnění určité procesní mezery z pohledu organizace, které jednotlivé rámce jako SCRUM nebo Kanban zkrátka neřeší. Do roku 2019 vznikly celkem čtyři evoluční verze DAD, načež byl celý tento rámec začleněn do PMI a vzniklo i certifikační schéma od PMI s tímto rámcem spojené. Pojďme se na to celé tedy podívat blíže.

Základní mindset principy Disciplined Agile Delivery

Cílem tohoto článku je daný rámec základně představit (kdo se chce s DAD lépe seznámit, může tak učinit na příslušném kurzu). K tomu nám mohou pomoci Disciplined Agile Mindset principy, na kterých je to celé založeno:

 • Potěšte zákazníky (Delight customers). Snažte se nejen naplnit očekávání zákazníka, snažte se jej překonat.
 • Buďte úžasní (Be awesome). Což znamená např.:
  • Jednat tak, abychom si získali respekt a důvěru našich kolegů.
  • Spolupracovat s ostatními. Sdílet informace. Nabídnout pomoc, když je potřeba, a stejně tak požádejte o pomoc sami, pokud je potřeba.
  • Měli bychom se snažit ovládat své řemeslo a neustále hledat příležitosti experimentovat a učit se.
 • Kontext se počítá (Context counts). Každý člověk je jedinečný, má své vlastní dovednosti, preference, pracovní styl, kariérní cíle a styly učení. Každý tým je jedinečný, nejen proto, že je složený z jedinečných lidí, ale také proto, že čelí jedinečné situaci. Naše organizace je také jedinečná, i když existují jiné organizace působící na stejném trhu jako my.
 • Buďte pragmatičtí (Be pragmatic). Namísto vyžadování „osvědčených postupů“ ve stylu „copy paste“ nabízí Disciplined Agile strategie pro maximalizaci výhod agilního přístupu i přes určité nezbytné kompromisy, které jsou potřeba. Jako takový je rámec Diciplined Agile Delivery pragmatický – nikoli puristický.
 • Výběr je dobrý (Choice is good). Cíl je poskytnout lidem možnosti, ze kterých si mohou vybrat svůj způsob práce tak, aby jim vyhovoval a měl v rámci daného kontextu hodnotu.
 • Optimalizujte tok (Optimize flow). Zmapujte toky hodnoty vaší organizace a snažte se zajistit jejich plynulost a odstraňte plýtvání.
 • Organizujte se okolo produktů/služeb (Organize around product/services). Zrušte neefektivní funkční sila a dívejte se na věci podle toho, jak vzniká hodnota.
 • Organizační povědomí (Enterprise awarness). Každý jednotlivec i tým by si měli být vědomí svého okolí a toho, jak vlastně funguje jejich byznys. To přináší lepší spolupráci, konzistenci a kvalitu.

Jak to vlastně funguje?

Zřejmě nic z výše uvedeného není nějakým zásadním překvapením. Alespoň ne pro ty, kdo se již nějakou dobu zabývají agilními přístupy, znají Lean a další výchozí principy a filosofie. Nicméně, a v tom je Disciplined Agile Delivery jedinečným rámcem, nikde jinde není tak hlasitě adorována pragmatičnost a přizpůsobení se kontextu. Rámec DAD na to jde v několika rovinách.

V jedné z nich dělí jakoukoliv dodávku IT řešení na fázi počáteční (Inception), budovací (Construction) a předávací (Transition). Napříč jdou ještě průběžné (Ongoing) aktivity. V každé z těchto fází jsou pak tzv. procesní cíle. V počáteční fázi to jsou např. věci jako:

 • sestavit tým
 • prozkoumat rozsah
 • zajistit financování
 • atd.

Tyto procesní cíle vedou k „rozhodovacím bodům“, záležitostem, u kterých se tým musí rozhodnout, jestli je bude řešit a případně jak. K tomu pomáhá DAD rámec tím, že poskytuje pro daný bod k řešení seznam různých technik a metod, které více či méně danou záležitost adresují, a to včetně uvedení pro a proti jednotlivých technik a metod. Můžete samozřejmě dané metody a techniky různě kombinovat nebo přidávat své vlastní, pokud to dává smysl. DAD vám nic nediktuje, ukazuje možnosti a nechává vás provést vědomou (a informovanou) volbu.

Různé životní cykly

Další velmi zřetelnou vlastností Diciplined Agile Delivery rámce jsou různé základní životní cykly. V různých kontextech dává prostě smysl něco různého, takže i v rámci jedné organizace nebo organizační jednotky dává smysl postupovat podle toho, který produkt v jakých podmínkách vlastně řešíte. Základními životními cykly v DAD jsou:

 1. Agilní: Postup na bázi SCRUMu s určitými modifikacemi. Především pro práci na novém produktu (projektu) nebo nové rozsáhlé funkcionalitě.
 2. Lean: Založený na KANBANu. Především pro práci na novém produktu (projektu) nebo nové rozsáhlé funkcionalitě.
 3. Agilní průběžná dodávka: Dlouhodobá práce na stávajících řešeních. Základní bází je Scrum. Zahrnuje DevOps.
 4. Lean průběžná dodávka: Dlouhodobá práce na stávajících řešeních. Základní bází je Kanban. Zahrnuje DevOps.
 5. Výzkumný (Exploratory): Založen na principech „Lean startup“.
 6. Program: Pro práci a koordinaci více týmů nad jedním řešením.
Disciplined Agile Delivery - Lean life cycle

Příklad – Disciplined Agile Delivery – Lean life cycle

Praktická aplikace Disciplined Agile Delivery

V celém rámci je toho samozřejmě mnohem více, výše uvádím jen některé z velmi zřetelných odlišností od jiných přístupů na dané téma. Základní sdělení, které se snaží DAD vysvětlit, je prostě potřeba nad věcmi přemýšlet, uvažovat v kontextu a volit postup, který dává největší smysl. Nikoliv slepě následovat nějaké schéma, i když to v daném kontextu vlastně žádný smysl nedává.

Ovšem, někdo to musí umět dělat. To je možná ta špatná zpráva ;). Celý rámec DAD předpokládá, že v organizaci či týmu je někdo (více = lépe) schopný systémové úvahy a učinění těch správných voleb. Nejlépe celý tým, nebo alespoň Scrum Master, Team (servant) leader, agilní kouč, nebo jakkoliv jinak nazvaná role, která by to měla zajistit.

Pokud Vás Diciplined Agile Delivery zaujal, rád se s vámi uvidím na některém z kurzů nebo o tom můžeme podiskutovat na některé konferenci nebo jiných oborových meetupech!

O autorovi článku

Jan Doležal

Jan Doležal

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS, DAD) a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Má víc jak 20 let zkušeností. Disponuje certifikací PMI PMP, DASSM, IPMA B, SAFe Program Consultant (SPC), Certified SCRUM Product Owner a Certified SCRUM Professional – ScrumMaster od SCRUM Alliance.

Je autorem knih, např. „Projektový management“ nebo „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.