Ganttův diagram

Ganttův diagram (graf) je způsob znázornění haramonogramu (nejen projektu) formou úseček či obdélníků nad časovou osou, kdy délka úsečky odpovídá plánované době trvání konkrétní činnosti. Úsečky mohou být doplněny dalšími informacemi, jako jsou vazby mezi činnostmi, požadované zdroje atp.