Projektový management

Projektový management

Kniha projektový management je ojedinělá tím, že shrnuje nástroje, metody a postupy moderního projektového managementu nejen v souladu s hlavními oborovými standardy (PMI, IPMA, Prince2), ale také dle praktických zkušeností autorů s jejich aplikací v tuzemských i mezinárodních projektech. Jedná se tak o unikátní propojení rozsáhlých teoretických vstupů a dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů nejrůznějších velkostí a oborů lidské činnosti (IT, strojírenství, logistika, energetika, veřejná správa, neziskové projekty atd.).

Čtenář může použít tuto knihu jako pomocníka při přípravě a realizaci projektu jakékoliv velikosti, při nastavování či optimalizaci systému řízení projektů v organizaci, při přípravě na certifikační zkoušku IPMA, PMI nebo Prince2 či pro studium projektového řízení na vysoké škole.

Pozn.: Knihu obdrží účastníci našeho kurzu Komplexní příprava k certifikaci IPMA jako jeden z podkladových materiálů.

Výklad je veden podle životního cyklu projektu a dále se autoři věnují nastavení systému řízení projektů, řízení portfolia a programů i měkkým dovednostem projektového manažera. U každého relevantního tématu jsou přitom vysvětleny rozdíly v pojetí jednotlivých standardů. Ukázány jsou také rozdíly při aplikaci na různé velikosti a typy projetků. Srozumitelný, čtivý a prakticky zaměřený výklad je doplněn mnoha obrázky, příklady a případovými studiemi. Publikace je určena zejména projektovým i liniovým manažerům malých, středních i velkých firem, zájemcům o certifikaci některého ze standardů a studentům VŠ.

V katalogu Grady naleznete knihu zde.

O knize Projektový management řekli

Tato kniha není jen kuchařkou, která obsahuje návod, kdy se co dělá – kdy použít jaký postup, nástroj nebo techniku. Není to kniha, která pouze říká „dělej to takto“. Nabízí víc – jasně a srozumitelně vysvětluje, PROČ je dobré použít tu či onu techniku, nástroj nebo postup. Předkládá inspirující otázky, tipy a návody pro každodenní praxi, věnuje se často opomíjeným, ale pro praxi velmi důležitým měkkým dovednostem projektového manažera.

Ti z vás, kteří vlastní předchůdkyni této knihy – Projektový management podle IPMA® – nebo ji četli, nyní jistě lépe porozumí smyslu konkrétních nástrojů a technik a tomu, jak je lépe v praxi využít. Vy, kteří se potřebujete zorientovat v tom, co by pro vaše projekty mohlo být užitečné, jste právě našli knihu, která vás určitě osloví. Vám, kdo se potřebujete zorientovat v problematice řízení projektů, programů a portfolií, kniha nabízí vše podstatné. Ti z vás, kteří hledají inspiraci, ji určitě najdou. A vy, kdo se chcete naučit, jak fungují nástroje a techniky projektového řízení, naleznete vše potřebné jasně a srozumitelně vysvětlené a navíc zasazené do kontextu.

Líbí se mi, jak autoři dobře skloubili pohledy odborných komunit na projektové řízení. Nesnaží se hlásat jednu pravdu, pravdu komunity IPMA, PMI či PRINCE2. Projektový management je řemeslo jako každé jiné a dá se popisovat mnoha způsoby. Důležité je, aby byl popis pochopitelný a použitelný v praxi. A to tato kniha splňuje.

Ing. Michael Motal
prezident Společnosti pro projektové řízení
senior konzultant a lektor, SHINE Consulting, s.r.o.

Při vzdělávání projektových manažerů, na konferencích nebo při pomoci na různých projektech či programech dostávám pravidelně otázku, kterou jednu českou knihu bych doporučil jako vstup do problematiky projektového řízení. Odpověď právě držíte v ruce.

Kniha Projektový management – Komplexně, prakticky a podle světových standardů se ve své aktualizované verzi oprostila od zaměření pouze na standard IPMA, což jí velmi prospělo. Přináší naprosto srozumitelně přehled všech klíčových témat, se kterými se projektový manažer ve své praxi setká, a to nezávisle na tom, kterou ze světových metodik se projekt řídí.

Kniha probírá jak oblasti tvrdého projektového řemesla, tak se dotýká i měkkých dovedností nezbytných pro řízení projektových týmů. Bohatě poslouží nejen studentům a začínajícím projektovým manažerům, ale i ti protřelí mnohaletou praxí v ní naleznou inspiraci a připomínku, že i v projektovém řízení existuje nejlepší praxe.

Martin Klusoň
prezident Komory projektových manažerů
a generální ředitel společnosti Symphera

Mám o tuto knihu zájem!

Cena: 374 Kč vč. DPH / 1 ks

  ks