Riziko projektu – jak na něj aby to k něčemu bylo?

| Jan Doležal

riziko projektu

Riziko projektu je podle definice nejistá událost nebo podmínka, která pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cíle projektu. Jedná se tedy o něco, co může být, ale také nemusí! Nejedná se o již známý problém typu nedostatečného rozpočtu nebo jistotu nevhodnosti zvolené technologie do daného prostředí. Riziko projektu je zkrátka něco možného, co ale zatím nenastalo a proto máme obvykle trošku problém jej popsat (byť se najdou jedinci, kteří popisují možná rizika vždy a všude). Správná formulace rizika projektu je významnou, avšak obtížnou součástí řízení rizik projektu (které je souhrnněji popsáno v naší PM wiki). Pojďme si ukázat, jak na to.

Mnoho projektových manažerů, kteří se snaží své projekty řídit dobře však v oblasti projektových rizik zůstává na půl cesty. Rizika tak nějak řídí, ale není to ono. V mnohých registrech rizik lze nalézt v kolonce „Riziko projektu“, případně „Popis rizika“ formulace jako:

  • Nedostatečná součinnost zákazníka
  • Problém s dodavatelem (zpoždění)
  • Problémy a průtahy s vývojem

K tomu je následně přiřazena nějaká hodnota rizika (v lepším případě na základě odhadu pravděpodobnosti a dopadu) a formulováno více či méně obecné opatření „ujistit se o součinnosti zákazníka“ apod.

Takový registr rizik je pak spíše formální záležitostí bez větší přidané hodnoty. Obzvláště pokud jej čte někdo jiný, než kdo jej psal – moc užitečných informací se nedozví.

Riziko projektu jako sled událostí

Správný popis rizika projektu je ve formátu hrozba – scénář – popis dopadu, přičemž scénář může být složen i z vícero příčin a následků za sebou: hrozba – událost 1 událost 2  událost 3 – popis dopadu.

Tedy co nejkonkrétněji, s co nejpřesněji uvedenými dopady do našeho projektu. Je zřejmé, že se bude jednat o více či méně přesné odhady, ale je potřeba mít „něco v ruce“. Formulace typu „nedostatečná součinnost zákazníka způsobí zpoždění“, opravdu nestačí, protože s tak nekonkrétními informacemi se nedá dále smysluplně pracovat. Není se čeho chytit. Při stanovování pravděpodobnosti a určování míry možného dopadu se totiž budeme potřebovat o něco opřít a následné hledání nějakého opatření ke snížení rizika obvykle spočívá v přerušení (ovlivnění) toku příčin a následků ve scénáři daného rizika. A pokud žádný tok není, není co přerušovat.

Lépe je tedy formulovat dané riziko projektu jako:

Zákazník nebude v potřebných termínech dodávat podklady nebo budou tyto obsahovat nedostatky, což způsobí průtahy při vývoji v řádu týdnů a neefektivní alokaci týmu, nebude tedy moci být splněn termín projektu až o jeden měsíc a vícenáklady spojené s čekáním a předělávkami až 20 čld.“

Nebo:

Dodavatel se zpozdí se subdodávkou až o jeden měsíc, takže zamluvení pracovníci již budou alokováni na jiný projekt, takže pokud budeme chtít projekt udělat v termínu, budeme muset najmout vnější zdroje, což projekt prodraží až o 1 500 000, což povede ke ztrátě byznys casu projektu (k čemuž dojde i při nedodržení termínu).“

Pokud formulujeme riziko projektu tímto způsobem, tedy od identifikace příčiny, přes scénář (sled událostí) až po kvantifikovaný (!) popis dopadu na některé z aktiv (termín, rozpočet, …), je mnohem jasnější, co by se mohlo stát a jak závažné to asi je. Také se nám bude mnohem lépe hledat vhodné opatření pro takové riziko projektu.

Řízení rizik je souhrnněji popsáno zde.

Jak rizika řídit Vás naučíme i na našem kurzu Projektové řízení krok za krokem , další informace se dozvíte např. i v knize Projektový management.

Kniha Projekvý management obsahuje i pojem riziko projektu

O autorovi článku

Jan Doležal

Jan Doležal

V současné době se zabývá především hybridními přístupy, agilitou v organizacích (SCRUM, SAFe, LeSS, DAD) a vývojem simulačních her sloužících jako trénink projektového řízení nebo agilních přístupů.

Má víc jak 20 let zkušeností. Disponuje certifikací PMI PMP, DASSM, IPMA B, SAFe Program Consultant (SPC), Certified SCRUM Product Owner a Certified SCRUM Professional – ScrumMaster od SCRUM Alliance.

Je autorem knih, např. „Projektový management“ nebo „Agilní přístupy vývoje produktu a řízení projektu“.

Další podrobnosti čtěte zde.

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.