Konference PM ve Zlíně úspěšná!

Konference PM Zlín

Přes 200 projektových manažerů se ve dnech 18.-19. května sjelo do Zlína, na zřejmě největší a programově nejbohatší akci svého druhu v ČR. Konference projektový management proběhla ve spolupráci a s odbornou garancí českého i slovenského PMI Chapteru (PMI.cz , PMI.sk), Komory projektových manažerů (KPM), Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) i Spoločnosti pre projektové riadenie (SPPR). Byla tedy i mírně mezinárodní… není větší příležitosti pro setkání českých a slovenských PM.

Akce byla spolupořádána Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která zajistila zázemí a produkci, a společností PM Consulting, která zodpovídala za program. Generálním partnerem byl již tradičně Microsoft, hlavním partnerem pak společnost inzagi.

Konference PM Zlín

Příprava prezence

Program zahájily dvě key note – první od Vlastimila Poláčka a Martina Répala (Microsoft) se zabývala vývojem projektového řízení od pyramid až po sociální sítě, ve druhé se pak Roman Slivka (IBM) zabýval budoucností projektového řízení a predikoval potřebu integrace a leadershipu.

Poté se program rozdělil do pěti paralelních proudů workshopů, jejichž témata se pohybovala od agilních přístupů k řízení projektu až po portfolio management a řízení zdrojů, osobnost a „měkké“ vlastnosti projektových manažerů nevyjímaje. Rozhodně nezapadla ani naše ukázka z tréninku Simulace projektu Pacifická dráha, která se věnovala zahájení projektu.

Workshop PM Consulting

Workshop PM Consulting

Odborný program prvního dne zakončila panelová diskuze s vybranými účinkujícími prvního i druhého dne.

Pro zájemce byla následně uspořádána procházka bývalým areálem firmy Baťa, která byla zakončena komentovanou prohlídkou Baťovy vily. Paralelně probíhala i posterová prezentace studentských projektů, kterým mohli účastníci konference přidělit své hlasy a určit tak, který z projektů přehlídku vyhraje.

Výborné občerstvení a káva

Výborné občerstvení a káva

Od 19:00 pak začal velmi příjemný a neformální společenský večer, na kterém byl nespočet příležitostí k networkingu a diskuzím.

Společenský večer

Společenský večer

Kromě rozsáhlého prostoru, kde bylo vždy něco dobrého k jídlu a pití a také možnost posedět byly k mání i vinárna s degustací vína z malého rodinného vinařství (vinař sám rozléval) nebo čajovna s vybranými druhy čajů z celého světa.

Paní vinařka

Paní vinařka

Druhý den ráno probudil publikum svou key note Petr Pouchlý (Court of Moravia) s atraktivní přednáškou  o gamifikaci v projektech. Druhá key note, které se zhostil Petr Řeháček (CGS) byla zas ryze „hard“ a věnovala se tezi po potřebě řízení 4P – tedy portfoliu, programu, projektu a také procesu.

Kuloáry

Kuloáry

Následné proudy workshopů zahrnovaly mimo jiné Scrum z Lega provedený scrummastery ze Seznam.cz nebo nové trendy v PMI či úvahu nad možnostmi zvýšení úspěšnosti projektů od Davida Krobota z Honeywellu.

Workshop CZ PMI Chapteru

Workshop CZ PMI Chapteru

Celkově lze konstatovat, že program byl z větší části tvořen aktivními praktiky, doplněnými o konzultanty a s lehkou esencí akademické sféry. V každém časovém bloku si bylo možné vybrat různá témata a pohledy, což účastníci velmi pozitivně kvitovali.

Nezbývá, než se těšit na další ročník 2017, který bude pro Konferenci Projektový Management jubilejním desátým. Tedy na shledanou ve Zlíně!

Nejčtenější