Certifikace PM – důkaz odbornosti nebo pouhý list papíru?

| PM Consulting

Existuje mnoho rozdílných názorů na to, zda je certifikát v projektovém managementu důkazem znalostí nebo pouhým „papírem“ bez reálné hodnoty. V současné době se v oblasti PM vyskytuje bezpočet různých certifikací, jako například PMP, IPMA, PRINCE2 nebo i další. Některé z nich jsou více specializované a některé z nich jsou populárnější. Důležitou otázkou ale je, zda je vhodné tyto certifikáty považovat za spolehlivé vodítko ohledně kvalifikace v PM nebo je spíše brát například jako pomoc pro prvotní rozřazení uchazečů o zaměstnání.

Na hodnotu PM certifikátu je obecně možné nahlížet ze tří základních úhlů. Zaprvé, někteří profesionálové a asociace v PM je považují za důkaz odbornosti a schopnosti aplikovat tzv. nejlepší praktiky. Druhá názorová skupina je odsuzuje jako příliš povrchní, nesměrodatné a nazývá je „papírovými certifikacemi“. Poslední skupinu tvoří ti, kteří se snaží nalézt vyvážený pohled na věc a vyloženě se nepřiklání ani k jedné výše uvedené názorové skupině.

Zastánci certifikace tvrdí, že k jejímu získání je třeba vynaložit značné úsilí a certifikát je vlastně odrazem nabytých znalostí. Je ale důležité rozlišovat certifikace mezi sebou a „neházet všechny do jednoho pytle“ co do jejich kvality. Jsou i názory, že certifikace je důležitou podmínkou k tomu, aby došlo ke zlepšení úrovně PM – tvoří pomyslnou hranici, kterou je nutné dosáhnout, aby byl člověk považován za odborníka.

Ti, kteří příliš nevěří v PM certifikaci upozorňují na to, že některé profesionální asociace se mohou snažit pouze zvyšovat počty vydávaných certifikátů, nehledě na udržení stálé úrovně kvality. Problematickým se jeví také možné nerozlišování certifikátů určených pro začátečníky nebo dokládajících všeobecné znalosti v PM a těmi, které jsou pro vrcholné experty v oboru. Otázkou též zůstává, zda lidé mající danou certifikaci dokáží své znalosti také prakticky aplikovat v reálném životě. Dále se zde objevuje názor, že důležitost profesních certifikací bude klesat a výrazně vzroste síla sociálních vazeb – osobní doporučení bude mít větší váhu než získaný certifikát, který bude sloužit spíše čerstvým absolventům nebo lidem s kratší praxí, aby tak obohatili svůj životopis a vystoupili z davu.

Dvojí přístup k certifikacím nalezneme i u HR manažerů – někteří z nich pomocí certifikací filtrují uchazeče o zaměstnání a přikládají jim vysokou informační hodnotu, považují je za indikátor kvalitního projektového manažera. Oponenti tohoto názoru tvrdí, že každý, kdo je obeznámen s možnými limity certifikací a zná jejich „pravou“ hodnotu, je nemůže brát jako vhodnou pomůcku pro výběr zaměstnanců. Řešení tohoto dilematu je teoreticky jednoduché, ale v praxi složitěji realizovatelné. Je třeba přihlédnout k certifikaci jako takové, ale zároveň ověřit, zda je základní, pokročilé či profesionální úrovně. Dále je dobré prověřit zájemce o pozici doplňujícími otázkami, které vyzkouší jeho měkké i tvrdé dovednosti.

Závěrem je třeba říci, že je nutné pozorně přihlížet k úrovni certifikace a praktickým zkušenostem člověka, protože samotný certifikát ještě nemusí být stoprocentní zárukou jeho kvality.

Zdroje:
LinkedIn diskuze a Blog http://blog.sukad.com

Kateřina Hadrabová

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.