Již páté Dny sekcí SPŘ proběhly úspěšně

| PM Consulting

Uprostřed Moravského Krasu na okraji města Blanska v hotelu Panorama se letos sešli ve dnech 7. a 8. Listopadu 2012 již popáté účastníci Dnů sekcí SPŘ. Organizačním týmem byli opět Mira Vlach, Branislav Lacko, Jan Doležal a Petra Jíhlavcová. Můžeme říci, že již tradičně byly v anketě účastníků hodnoceny jako velmi úspěšné.

Po zahájení dnů J. Doležalem a vystoupení prezidenta Společnosti pro projektové řízení (SPŘ) M. Motala si na 70 účastníků vyslechlo 15 zajímavých přednášek a využilo možnosti diskutovat s přednášejícími prezentovanou problematiku v rozpravě, kterou po každé přednášce řídil M. Vlach.

Dny sekcí SPŘ (www.dnysekcispr.cz) jsou společným počinem odborných sekcí SPŘ „Projektově orientované společnosti“ (POS) a „ICT projekty“ (ICT), jehož hlavním cílem je umožnit sdílení znalostí a zkušeností mezi lidmi zabývajícími se aktivně projektovým řízením a řízením prostřednictvím projektů. Nejedná se o klasicky pojatou konferenci, ale spíše o prakticky zaměřený workshop se snahou vtáhnout do diskuzí k nadneseným tématům co největší počet účastníků, a současně jedinečnou příležitost k navazování a udržování osobních kontaktů lidí z oboru.

Loga SPŘ a sekcí

Společnost pro projektové řízení (SPŘ) je nejstarší a největší profesní organizace projektových manažerů v ČR.

Téma – vývojové a inovační projekty

Ústředním tématem letošních dnů byla problematika návrhu a implementace vývojových a inovačních projektů. Této problematiky se dotkla většina referujících, ale nechyběly i přednášky související s vývojovými a inovačními projekty volně (přehled současných klíčových procesů v SPŘ a informace o nových aktivitách přímo od prezidenta Společnosti, představení nových soutěží Projekt roku a Projektový manažer roku, problematika týmové práce, problematika PPP projektů apod.), které byly vybrány organizátory jednak pro svoji aktuálnost a také pro rozšíření spektra diskutovaných témat, aby Dny sekcí byly zajímavé i pro ty účastníky, kteří problematiku vývojových a inovačních projektů nemají jako svoji hlavní náplň práce.

J. Doležal prezentuje soutěž PM Roku
Jan Doležal prezentuje soutěž PM Roku 2012.

Detailní přehled příspěvků a přednášejících si zájemci mohou prohlédnout na stránkách Dnů sekcí – www.dnysekcispr.cz . Tam jsou zveřejněny i anotace příspěvků, které autoři bezezbytku realizovali a naplnili tak očekávání organizátorů i účastníků. Pozornosti se těšily i doprovodné odborné akce: demonstrace nového operačního prostředí MS Windows 8 nebo hravý workshop na téma „MS Project 2013 a Project Server v cloudu“ zaměřené na počítačovou podporu projektových procesů s napojením na firemní informační systémy.

Účastníci
Účastníci akce se o obsah aktivně zajímali a diskuze byla bohatá.

Významná fakta

Při ohlédnutí za uplynulými Dny sekcí je nutno zdůraznit některá důležitá fakta:

  • Vysoký počet účastníků, především profesionálů z firem, který trvale v posledních letech dosahuje okolo 70 osob
  • Opakovaná účast kvalitních přednášejících ze zahraničí
  • Účast zástupců ze Slovenska a oficiální podpora Dnů sekcí ze strany českých firem
  • Osobní účast prezidentky SPPR S.Drahošové, ředitelky Slovenského inštitútu projektového riadenia J.Hurtové a prezidenta SPŘ M. Motala
  • Účast představitele vítězného týmu soutěže Projekt roku 2012 (Zb. Krebs – EON IT), vítěze soutěže Projektový manažer roku 2012 (M. Opat – Aquasoft) a držitele titulu Student podnikatel v soutěži Nápad roku 2010 (J.Škrabálek – ACEMCEE)
  • Velmi dobře účastníky hodnocený zajímavý výběr příspěvků a výběr kvalitních přednášejících
  • Velmi srdečná a tvůrčí atmosféra, která trvala po oba dny. Diskutovalo se nejen bezprostředně po přednáškách, ale i v kuloárech o přestávkách. Právě tato skutečnost ukazuje, že menší Dny sekcí jsou dobrým doplňkem úspěšných konferencí SPŘ ve Zlíně, které jsou orientovány na větší počet účastníků a poměrně náročný odborný program.

Kuloáry
Diskuze v kuloárech.

K dobré pohodě přispělo i útulné prostředí hotelu, ochotný personál, dobrá kuchyně, kvalitní catering a bezproblémové parkování, takže i výběr 5. místa konání Dnů sekcí se ukázal stejně dobrý, jako přechozí volby (hotel Santon na brněnské přehradě, motorest Tři věžičky u Jihlavy a hotel Svratka).

Účastníci
Sál byl zcela zaplněn. Účast byla výrazně mezinárodnější než v předchozích ročnících.

Vyhodnocení

Na konci akce se účastníci shodli při závěrečném hodnocení, že se podařil naplnit cíl letošních 5. Dnů sekcí SPŘ: Upozornit na specifika inovačních a vývojových projektů a zároveň ukázat na způsoby a možnosti řešení jejich specifických problémů. Řešení, demonstrována na úspěšných konkrétních projektech z různých oblastí, praktické rady, prezentované zkušenosti a doporučení přednášejících nebo na druhé straně varování před chybami, na které bylo v přednáškách poukázáno tak, aby se jich ostatní vyvarovali, zodpovězení různých otázek z auditoria, to vše bylo bezesporu velkým přínosem pro všechny účastníky, kteří tak mohou získané poznatky využít ve své projektové praxi.

Zajímavými byly i doplňkové informace, které ukázaly na posun vnímání projektového řízení v ČR a v zahraničí (zařazení profese projektového mananžera do Národní soustavy kompetencí ČR, podíl SPŘ na překladu a zavádění nové normy ISO 21500 pro projektové řízení, světové trendy v týmové práci, prosazení nového studijního oboru Projektový management na Provozně ekonomické fakultě ČZU Praha, apod.).

Petr Šídlo
Nejlépe hodnocený příspěvek – Petr Šídlo: Zabijáci inovace.

To by se jistě nepodařilo bez podpory členů odborných sekcí SPŘ. Již tradičně, co do referujících i počtu účastníků, podpořila akci sekce SPŘ – ICT projekty. Pozadu nezůstaly ani sekce Projektově orientované společnosti, která problematiku VaI projektů navrhla, a sekce Dotačních a veřejnoprávních projektů prezentací významné problematiky PPP projektů, v ČR zatím dost neznámé i opomíjené, kterou přednesl V. Sloup, výkonný ředitel Asociace PPP. Sekce mladých projektových manažerů ukázala, že navázala dobré styky v zahraničí, když získala pro přednášku člena IPMA ze Španělska D. Collado-Ruize, který pracuje ve vedení IPMA Young Crew, a z Anglie Dr. E. Fischera, který se mimo jiné věnuje problematice výchovy začínajících projektových manažerů.

Výbor SPŘ i organizátoři slibují, že příští, v pořadí již šesté, Dny sekcí SPŘ v následujícím roce, budou pokračovat v této dobré tradici a nastartují další úspěšnou pětici budoucích akcí.

Branislav Lacko

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.