Rozhovor s vítězem soutěže ve znalostech PM

| PM Consulting

Na konci června 2009 byla ukončena soutěž ve znalostech z oblasti projektového řízení, na základě znalostní báze odpovídající standardu IPMA Competence Baseline (ICB) v3.
Soutěž má nakonec vítěze dva, s rovným počtem bodů 23 z 25 maximálně možných. Stali se jimi Ing. Tomáš Klein a Mgr. Zdeněk Vrbka, který souhlasil s rozhovorem, jehož text uvádíme níže.
Hlavní výhrou byla kniha Projektový management podle IPMA.

Rozhovor s Mgr. Zdeňkem Vrbkou

Jak a kdy jste se poprvé setkal s projektovým řízením?
S teorií projektového řízení jsem se poprvé setkal na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v rámci jednoho z vyučovaných předmětů. Do praktického používání projektového řízení jsem však byl zapojen až díky nástupu do zaměstnání u firmy, kde byl na projektové řízení kladen velký důraz. V rámci tohoto zaměstnání jsem také absolvoval kurz Projektového řízení relizovaný společností Shine Consulting, se kterou naše firma úzce spolupracovala.

Jak Vás toto setkání ovlivnilo?
Určitě velmi pozitivně. Jako student Fakulty informatiky jsem měl hluboké znalosti v oblasti informatiky, ale pouze s takto úzkým zaměřením si dnes žádný absolvent vysoké školy nevystačí. Po získání znalostí a zkušeností v oblasti projektového řízení jsem byl mnohem více připraven vykonávat svoji práci, jejíž nedílnou součástí je právě řízení projektů a spolupráce v rámci různých projektových týmů.

Jaký máte pocit ze současného stavu řízení projektů v ČR?
Úroveň řízení projektů se zcela jistě zvyšuje. Stejně jako požadavky na projektové manažery, u kterých je často vyžadována certifikace na odpovídajícím stupni.
Na druhé straně jsou často projekty řízeny pomocí drahých a sofistikovaných nástrojů bez skutečného porozumění dané problematice a tedy s nepříliš dobrými výsledky. Zaměstnanci na různých stupních řízení jsou tak často „zajatci“ nástrojů na projektové řízení používaných v rámci dané firmy, které byly pořízeny za velké peníze, ale ve skutečnosti nepodporují projektové řízení v souladu s aktuálními potřebami dané organizace.

Má tento stav nějaký důvod?
Zvýšené požadavky na projektové řízení zcela jiště motivuje potřeba efektivně využívat prostředky uvolněné na realizaci projektů a zamezit ztrátám plynoucím z nepodařené realizace projektů.
Spoléhání na drahé nástroje či závislost na nich je způsobena přetrvávajícím omylem některých lidí a organizací, že tyto nástroje za ně vyřeší jejich problémy a nepochopením faktu, že nástroje obecně pouze mohou podpořit dobře nastavený proces, ale nikoliv ho vytvořit. Tento omyl je zcela pochopitelně podporován prodejci těchto nástrojů. Zkušenosti přitom jasně ukazují, že nejdůležitější je celotýmové porozumění problematice projektového řízení, přijetí metodiky řízení projektů celým týmem a rozvoj této metodiky v souladu s rozvojem projektového týmu.

Jak a co be se případně v této oblasti mělo změnit?
Je důležité, aby si firmy uvědomily, že metodiky a nástroje nasazované do organizace musí odpovídat vyspělosti této organizace. Spíše než investice do nákupu nástrojů na podporu projektového řízení je vhodnější prvotní investice do vzdělání členů projektových týmů. Toto vzdělání by nemělo skončit udělením certifikace, ale kontinuálně pokračovat s tím, jak se bude projektové řízení v organizaci vyvíjet. Teprve po pochopení dané úrovně projektového řízení je žádoucí procesy podpořit vhodným nástrojem.

Myslíte si, že má certifikace projektových manažerů smysl? Jaký?
Certifikace projektových manažerů smysl určitě má. Certifikace jako taková je určitou zárukou, že její držitel má schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšné řízení projektů a přispívá k úspěšné realizaci projektů. Určité druhy projektů by měly certifikaci přímo vyžadovat a to nejen certifikaci vedoucích pracovníků, ale celého týmu. Na druhé straně by certifikát neměl být jediným kritériem, pomocí kterého se budou kvality jeho držitele posuzovat.

Děkujeme za rozhovor!

Jan Doležal

Další zdroje informací

Komentáře (0)

Zatím žádný komentář.

Přidejte váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.