Formuláře z knihy 5 kroků k úspěšnému projektu

mknihaZde je k dispozici ucelená sada dokumentů (nástrojů) pro podporu řízení projektu. Dokumenty jsou navázány na knihu „5 kroků k úspěšnému projektu“, která vyšla v nakladatelství Grada a ve které jsou obsaženy návody k vyplnění těchto formulářů, včetně tří ucelených případových studií použití. 

Tuto sadu dokumentů se také můžeta naučit používat na našem kurzu.

Níže jsou již uvedeny jednotlivé dokumenty – formuláře, vždy ve formátu MS Office 2010 i MS Office 97-2003. Ke stažení je potřeba mít
uživatelský účet na tomto webu a být přihlášen. Připomínky a zpětná vazba jsou vítány a budou v těchto elektronických verzích reflektovány.

Pozn.: Formuláře „Harmonogram“ a „Rozpočet a finanční plán“ nejsou vzhledem ke své specifické podobě dle konkrétního projektu přiloženy.

 

Všechny dokumenty v archivu 7z

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

1. Projektový záměr

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

2. Logický rámec

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

3. Identifikační listina projektu

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

4. Registr zainteresovaných stran

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

5. Tabulka souvislostí

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

6. WBS

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

7. Plán řízení projektu

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

8. Matice odpovědnosti

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

9. Organizační struktura, role a odpovědnosti

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

10. Komunikační plán

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

12. Registr rizik

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

14. Zápis z porady

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

15. Report o stavu projektu

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

16. Seznam bodů k řešení

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

17. Změnový požadavek

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

18. Seznam poučení

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

19. Předávací protokol

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

20. Akceptační protokol

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

21. Vyhodnocení projektu

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

22. Poučení z projektu

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003

 

Všechny dokumenty v archivu 7z

Verze MS Office 2010

Verze MS Office 97-2003