Online

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. Používáme prostředí Microsoft Teams, do kterého jsou účastníci přizváni jako hosté. V dostatečném předstihu Vám budou zaslány veškeré fyzické podklady (pracovní sešit, testy, knihy, …) a také postup, jak se připojit.