Online

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním (rozumně rychlým) připojením k Internetu.

Používáme prostředí Microsoft Teams nebo Zoom, do kterého Vás pozveme.

Dalším používaným nástrojem je MURAL. Nepotřebuje žádnou instalaci na Vašem zařízení a vše probíhá pouze v prohlížeči. MURAL používáme pro týmová cvičení jako společnou pracovní plochu. Výsledky vašich cvičení vám po kurzu zašleme jako snímek dané pracovní plochy v pdf.

Z důvodů kompatibility a výkonu je potřeba použít Firefox, Chrome nebo Safari. Prohlížeče od Microsoftu (Edge, Internet Explorer) mají v daném prostředí výkonostní problémy.

Předem obdržíte ve formě PDF pracovní sešit a případné další materiály vhodné k vytištění. Budete s nimi pracovat během některých cvičení a psát si do nich poznámky.

Zároveň dostanete pozvánku pro otestování připojení a potřebných online nástrojů a také kontakt pro řešení případných potíží.