Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin je nejen výrobcem všemožných cenných tiskovin, ale velmi často i partnerem v rozsáhlých IT projektech státní správy.

Velká řada činností této organizace má v současné době projektový charakter. Vedení společnosti se proto rozhodlo absolvovat intenzivní trénink v principech projektového řízení. Jako nejefektivnější forma tréninku byla vybrána simulace projektu, manažerská hra, ve dvoudenní variantě.

Účastníci simulace byli překvapeni, jak reálné poznatky a zážitky ze simulace vyplývají, protože koncentruje běžně přehlížené negativní jevy na malém prostoru v krátkém čase, takže jsou jasné a evidentní.