ŠKODA PRAHA Invest

Skupina zkušených manažerů společnosti Škoda Praha Invest s.r.o., která se zabývá výstavbou a rekonstrukcemi elektráren, se rozhodla pro certifikaci v dovednostech projektového řízení podle IPMA, na úroveň B. Za tímto účelem byla oslovena a následně vybrána naše společnost.

Příprava proběhla formou sedmidenního vzdělávacího programu, který provedl účastníky komplexním pojetím projektového řízení podle standardu IPMA.

Byť šlo o velmi zkušené a schopné manažery, obsah jednotlivých kurzů přijímali aktivně a se zaujetím, často se živě diskutovalo. Každý jednotlivý modul vzdělávacího programu byl kladně hodnocen a byl konstatován zájem ve spolupráci pokračovat, což se průběžně děje.