Raiffeisen BANK

Raiffeisen Bank Česká republika prochází celofiremní agilní transformací, která byla zahájena v roce 2019 a očekává se, že bude pokračovat minimálně do roku 2024. V březnu 2021 byl Jan Doležal pozván ke spolupráci do transformačního týmu. Cílem spolupráce bylo získat externí pohled zkušeného konzultanta. Head of Tranformation spolupráci popsala takto:

Honza se angažoval především ve dvou oblastech:

  • Implementace procesu OKRs (Cíle a klíčové výsledky) v různých týmech a částech banky. Konkrétně šlo o prohloubení znalostí a dovedností zaměstnanců, kteří chtěli umět zavádět OKR a zajistit jejich správné využití ve svých týmech. Honza vedl několik jednání skupiny, která se zabývala jak nápravným nastavením OKR, tak facilitací skupiny, výměnou praktických zkušeností a poskytovala rady, jak v implementaci OKR pokračovat.
  • Druhou oblastí spolupráce byla návštěva několika SCRUM týmů, kde Honza provedl pozorování a poskytl zpětnou vazbu odpovědnému Scrum masterovi.

Tato spolupráce trvala až do září 2021, kdy splnila své cíle. Vážíme si spolupráce s Honzou a způsobu, jak využil své postřehy a know how jak zlepšit naše transformační a scrum týmy. Členové týmů, kteří s Honzou spolupracovali, nám dali pozitivní zpětnou vazbu a komentovali Honzovy vstupy jako cenné a připravené k okamžitému použití v praxi.

Lenka Pincot, Head of Agile Transformation