ORGREZ

Orgrez je znalostní firma v oblasti energetiky. Zabývá se směry jako jsou poradenství, vývoj, diagnostika a měření, engineering, technické a obchodní služby pro energetiku, průmysl a ochranu životního prostředí, audity v oblasti technické a technologické, v ekologii a řízení jakosti a energetické audity.

V rámci optimalizace systému řízení projektů ve firmě Orgrez byl naplánován a posléze zrealizován komplexní vzdělávácí program, který zahrnoval trénink projektových manažerů a členů jejich týmů v principech mezinárodně standardizovaného projektového řízení, včetně simulace projektu – manažerské hry a také kurzy pro top management zaměřené na strategické projektové řízení.

Účastníci jednotlivých modulů byli velmi spokojení s obsahem i průběhem programu, velmi oceňována byla simulace projektu pro svou realističnost.