Město Jablonec nad Nisou

V rámci subdodávky pro První regionální rozvojovou a.s. jsme pro Město Jablonec nad Nisou řídili projekt aktualizace strategického plánu a tvorby konceptů integrovaných plánů rozvoje města.

Tento úspěšný projekt vedl k prohloubení spolupráce s městem – s naší účastí. Vznikl akční plán a naše společnost realizovala například tvorbu žádosti o dotaci z ROP NUTS II Severovýchod pro Nemocnici Jablonec nad Nisou – projekt Magnetická rezonance (žádost v objemu cca 45 milionů byla úspěšná).

Dále jsme například koordinovali vznik předběžné studie proveditelnosti pro projekt rekonstrukce radnice v Jablonci (což je projekt představující několik stovek milionů).

Pomohli jsme také v další tvorbě a aktualizaci akčního plánu, což bylo de facto řízení portfolia projektů města.