HOBRA Školník

Pro vedení firmy HOBRA jsme realizovali sérii tréninků praktického projektového řízení, na což navázala tvorba koncepce řízení projektů pro danou firmu, včetně podpory její implementace.