Continental Automotive

Ve společnosti Continental Automotive Jičín jsme během roku 2023 pomohli s nsatavením a rozjezdem komplexního transformačního projektu. Petr Kulhánek, který v Continentalu Jičín tuto transformaci vede k tomu uvedl:

V roce 2022 jsme začali v našem podniku s Transformací ve výrobě, kterou jsme nazvali T23 ve výrobě. Transformace byla a je směřována do tří oblastí, kterými jsou flexibilita a kvalifikace pracovníků ve výrobě + rozvoj digitalizace v oblastech administrativy i výrobních procesů. Na samém počátku jsme se snažili celý projekt T23 ve výrobě vést sami, tím myšleno managementem závodu. Jelikož jsme s takovým projektem neměli zkušenosti, po pár měsících od rozběhnutí projektu jsme došli do fáze, kdy jsme se neposouvali dále.

Proto jsme se rozhodli, že potřebujeme pro tento velký projekt podporu externí společností, která se takovými projekty zabývá. Na počátku letošního roku (2023) jsme oslovili a následně začali spolupracovat se společností PM Consulting. Toto rozhodnutí bylo zásadní a přineslo nový „vítr“ do vedení projektu. Díky profesionální podpoře, vedení projektu a zkušeností s obdobnými projekty ze strany kolegů zmiňované společnosti jsme projekt rozdělili na menší části, definovali potřebné kroky i harmonogram a následně nastavili pravidelné revize dílčích kroků doprovázené společnými konzultacemi, kde jsme dostávali podporu, rady i motivaci pro další úspěšné směřování projektu. Nyní po několikaměsíční spolupráci je prokazatelně vidět, že se nám podařilo T23 ve výrobě navést tím správným směrem právě díky profesionální podpoře PM Consulting. Velký dík patří Michale Fridman, Janu Kopřivovi a Janu Doležalovi.

Petr Kulhánek, Production Manager at Continental Automotive Czech Republic