BenchCom

V rámci zvyšování konkurenceschopnosti se část týmu společnosti BencCom, s.r.o. rozhodla pro certifikaci v dovednostech projektového řízení podle IPMA. Účelem byla nejenom příprava pro získání mezinárodního certifikátu, ale i zkvalitnění vlastního interního systému řízení projektů podle mezinárodních standardů. Pro přípravu byla oslovena naše společnost.

Trénink proběhl intenzivní čtyřdenní formou, která byla sice náročná, ale provedla účastníky celou problematikou a seznámila je se základními postupy, pojmy a metodami, což bylo kladně hodnoceno.

Závěrečný test certifikace „na nečisto“ prokázal, že i když bude potřeba další domácí příprava, pravděpodobnost úspěchu při vlastní certifikaci je vysoká.