Certifikace PM – důkaz odbornosti nebo pouhý list papíru?

Existuje mnoho rozdílných názorů na to, zda je certifikát v projektovém managementu důkazem znalostí nebo pouhým „papírem“ bez reálné hodnoty. V současné době se v oblasti PM vyskytuje bezpočet různých certifikací, jako například PMP, IPMA, PRINCE2 nebo i další. Některé z nich jsou více specializované a některé z nich jsou populárnější. Důležitou otázkou ale je, zda je vhodné tyto certifikáty považovat za spolehlivé vodítko ohledně kvalifikace v PM nebo je spíše brát například jako pomoc pro prvotní rozřazení uchazečů o zaměstnání.

Na hodnotu PM certifikátu je obecně možné nahlížet ze tří základních úhlů. Zaprvé, někteří profesionálové a asociace v PM je považují za důkaz odbornosti a schopnosti aplikovat tzv. nejlepší praktiky. Druhá názorová skupina je odsuzuje jako příliš povrchní, nesměrodatné a nazývá je „papírovými certifikacemi“. Poslední skupinu tvoří ti, kteří se snaží nalézt vyvážený pohled na věc a vyloženě se nepřiklání ani k jedné výše uvedené názorové skupině. (Pokračování textu…)

Jiří Krátký: Projekty zkrotíte hlavně selským rozumem

„Direktivní řízení? S tím v projektech moc neuspějeme,“ říká zkušený projektový manažer Jiří Krátký v rozhovoru pro Jobs.cz.

Účastníme se světového kongresu PMI v Londýně!

Ve dnech 11. – 13. května 2015 probíhá v Londýně Světový kongres PMI(R), kterého se účastní i Jan Doležal a Jiří Krátký. Přímo z kongresu zasílají informace a videa, následně zpracují i sérii článků, která přiblíží obsah těch nejzajímavějších bodů programu. 

Obsah postupně přibývá na webu českého chapteru PMI zde. 
Souhrnnou informaci zde zveřejníme po ukončení kongresu a dění shrneme i v příspěvku na blížící se konferenci PM ve Zlíně, kam Vás srdečně zveme.

Jak si vybrat ten správný kurz? Tři zásady a rady pro Vás

Nabídek nejrůznějších kurzů od nespočtu vzdělávacích agentur a společností je v současné době velmi mnoho. Přitom se jedná o poměrně drahé záležitosti. Jak se v nich ale vyznat, jak si vybrat ten správný kurz? Doporučuji Vám dodržovat následující zásady:

(Pokračování textu…)