Supervize portfolia

V návaznosti na zavedený či zdokonalený systém řízení projektů nabízíme službu koordinace a supervize portfolia projektů a programů.

  • Analýza aktuálního stavu projektového portfolia, identifikace hlavních problémů a návrh jejich řešení
  • Metodická podpora při nastavování systému řízení projektů v organizaci
  • Supervize projektového portfolia organizace, tj. sběr a analýza informací, tvorba reportů a doporučení top managementu (zastoupení interní projektové kanceláře)
  • Spin-off projektové kanceláře včetně výběru vhodného personálu a následná podpora tohoto oddělení

Výsledkem bude zpřehlednění probíhajících projektů a jejich jednodušší vzájemná koordinace. Zdroje budou čerpány efektivněji. To vše přispěje k lepším výsledkům jak jednotlivých projektů, tak businessu organizace jako celku.