Zmírnit riziko

Zmírnit riziko je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Též jako „oslabit riziko“ či „mitigate risk„. V rámci této preventivní strategie se snažíme nalézt taková opatření, která by snížila pravděpodobnost a/nebo dopad daného rizikového scénáře.