Změnový požadavek

Změnový požadavek (požadavek na změnu) je (nejlépe formálně) vznesená žádost (návrh) na změnu oproti schválenému plánu řízení projektu. Každý takový požadavek by měl projít procesem řízení změn. Některé změny lze nedělat, jiné jsou vzhledem k okolnostem nutné a je třeba jen vybrat jak.