Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva (vyhodnocení projektu) je dokument, ve kterém je v průběhu ukončení projektu porovnáno zadání (zakládací listina projektu) se skutečnými výsledky a odchylky jsou vysvětleny a zdůvodněny.