Zápis z porady

Zápis z porady (meeting minutes) je jedním ze základních dokumentů během realizace projektu a měl by být vyhotoven z každého jednání. Klíčové jsou především učiněná rozhodnutí a stanovené úkoly, včetně stanovení termínu a zodpovědnosti za jejich vykonání.