Záložní plán

Záložní plán je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Je to plně reaktivní strategie, která je založena na definici spouštěčů (triggers), což jsou přesně popsané události k přesně stanovenému času. Pokud je sledovaný ukazatel na určité hodnotě, je automaticky spuštěn sled naplánovaných úkonů (např. při dosažení určité hodnoty průtoku řeky na konkrétním místě je vydán pokyn ke stavbě mobilních hrází).