Zakládací listina projektu

Zakládací listina projektu (ZLP, project charter, identifikační listina projektu), je dokument, ve kterém jsou uvedeny klíčové parametry projektu, jmenován manažer projektu, členové řídícího týmu projektu atd. Za vznik ZLP v průběhu fáze řízení projektu zahájení“ je zodpovědný sponzor projektu.