Zákaznická perspektiva

Zákaznická perspektiva znamení formulaci nejen cíle projektu, ale každého výstupu, dílčího výstupu atd. až po pracovní balíky z perspektivy příjemce, zákazníka, externího i interního. Je velký rozdíl, pokud danou dodávku formulujeme jako „testovací server vytvořen“, což je běžná perspektiva dodavatele nebo když zvolíme formulaci ve smyslu „server, na kterém můžeme testovat k dispozici“.