Vývojové diagramy

Vývojové diagramy (flowchart, též jako postupové diagramy) zobrazují postup daného procesu jako sled kroků, rozhodnutí, apod. Doplňkem může být tzv. SIPOC model pro ujasnění vztahů v rámci daného procesu.