Vytvořená hodnota (EV)

Vytvořená hodnota (Earned Value – EV; dosažená hodnota; hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.