Výstupy projektu

Jako výstupy projektu označujeme produkty (dodávky, výsledky, realizované služby), které jsme zavázáni vlastníkovi (sponzorovi) projektu dodat. Tyto výstupy jsou považovány za požadované výsledky aktivit projektového týmu, který je za ně plně zodpovědný.