Výhra–prohra

Řešení konfliktu typu výhra–prohra: Při tomto způsobu řešení jedna strana konfliktu dobrovolně ustoupí ze svého stanoviska, nebo je k tomu druhou či třetí stranou donucena. Tento způsob řešení je považován za rychlý a konečný, protože dále již není o čem diskutovat. Výsledek řešení nemusí být optimální. Vyhledává se totiž jenom ze dvou variant, způsobem „buď a nebo“.