Velocity

Pojem z agilního PM. Velocity je tempo práce vyjádřené poměrem story points z dokončených user stories za daný sprint. Po dokončení více než jednoho sprintu lze vypočítat průměrnou velocity jako aritmetický průměr story points ze všech dokončených user stories za všechny dosud dokončené sprinty.