Vazba začátek-konec

Vazba začátek-konec je jednou z možných vazeb mezi činnostmi projektu, které se používají při vytváření harmonogramu. Její význam je, že když jedna činnost začne (začátek), následná musí skončit (konec). Tedy, začátek jedné činnosti působí konec navázané činnosti.