NPV

Ukazatel NPV (Net Present Value) nám říká, kolik peněžních jednotek nám realizace projektu přinese při zohlednění času. Jedná se o součet hotovostních toků (cash flow) v jednotlivých letech životního cyklu projektu.