Nefunkční požadavky

Nefunkční požadavky jsou doplněk funkčních požadavků. Popisují další nezbytné vlastnosti potřebné vzhledem k prostředí a kontextu. Např. se jedná o požadavky na spolehlivost, bezpečnost, výkonost, podporu během provozu atp.