Nákladová odchylka (CV)

Nákladová odchylka (CV – Cost Variance) je měřítko toho, jak projekt dodržuje plánované náklady. CV=EVAC.