LeSS – Large-Scale Scrum

Co je LeSS? LeSS není nový a vylepšený Scrum. A není to Scrum jako základ v dílčích týmech, zatímco na vrcholu je něco jiného. Spíše se jedná o to, jak lze co nejjednodušeji aplikovat zásady, účel, prvky a eleganci Scrumu ve velkém měřítku. Stejně jako Scrum a jiné skutečně agilní rámce, LeSS je „velmi odlehčeným rámcem“. Je přitom k dispozici ve dvou základních verzích:

  • LeSS: od 2 do 8 týmů (o velikosti do 8 lidí)
  • LeSS Huge: až do několika tisíc lidí spolupracujících na jednom produktu

Více se dozvíte zde.