Journey

Pojem související s procesním rámcem Scrum. Během plánování, při sestavování Product Backlogu jsou v určité fázi generovány pravděpodobné cesty možných uživatelů (person) naším produktem a možné varianty, jak jednotlivé kroky řešit. Např. login do naší aplikace může být proveden jako jméno a heslo, nebo přes PIN, nebo přes Facebook apod. Následně se u všech kroků vybere vhodné řešení a z nich sestává vybraná cesta uživatele naším produktem – journey.