Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa

Hierarchická teorie potřeb Abrahama Maslowa tvrdí, že lidé jsou poháněni potřebou dosáhnout svého maximálního potenciálu, ovšem pokud se jim do cesty nepostaví překážky. Tyto překážky zahrnují hlad, žízeň, finanční problémy a vůbec všechno, co lidem brání v jejich plném rozvoji.