Harmonogram

Harmonogram projektu je dokument, ve kterém je určen časový průběh konkrétního projektu. Nejčastěji je pro znázornění použit Ganttův diagram, případně síťový graf. V nejjednodušším provedení se může jednat i jen o termínové určení hlavních milníků projektu.