EV – Earned Value

EV – Earned Value (dosažená hodnota; vytvořená hodnota, hodnota rozpracovanosti). EV představuje částečnou (poměrovou) hodnotu z nákladů plánovaných na úkol, která odpovídá procentu dokončenosti úkolu. Dříve též jako BCWP.