ETC – Estimate To Completion

ETC – Estimate To Completion (odhad nákladů pro dokončení) je odhad nákladů potřebných na dokončení všech zbývajících produktů projektu od okamžiku měření a kontroly. Buď zjištěny na základě reportu řešitelů projektu nebo ETC=EACAC.