Eliminace rizika

Eliminace rizika je jednou z rizikových strategií používaných při řízení rizik projektu. Též jako vyloučení rizika nebo vyhnutí se riziku (avoid). Princip spočívá v nalezení jiného řešení dané situace, které rizikovou událost neobsahuje. Nicméně, je zřejmé, že jiné řešení může mít i svá další, jiná rizika.